Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Francina Helena Kriens


Geboren: 23-12-1876 te Dordrecht
Wonende: Dubbeldamseweg 11 (Dordrecht)
Functie: erelid van de zondagsschoolvereniging Hanna
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 29 april 1960 om 10.00 uur, op het Raadhuis

Aanmerkingen:

  • Ondergetekende voorzitter van de zondagsschool vereniging Hanna te Dordrecht, verzoekt U vriendelijk, Uw welwillende medewerking te willen verlenen, om een onzer leden, Mejuffrouw Francien Kriens, een koninklijke onderscheiding te willen verlenen voor haar verdienste in het zondagsschoolwerk. Daar zij als presidente onze vereniging diende, jaren hoofd van een afdeling was en nu nog leidster is van de naaikrans Hanna. Zij is lid onzer vereniging vanaf augustus 1897 en sinds augustus 1947 erelid van de zondagsschool Hanna. mej. Kriens is te Dordrecht geboren 23 december 1876. U bijvoorbaat hartelijk dankzeggend. Teken ik Hoogachtend C. de Wit, Aert de Gelderstraat 11;

  • van beroep naaister;

  • De betrokkenen als coupeuse jaren voor eigen rekening te Dordrecht een modeatelier heeft uitgeoefend en dit bedrijf in 1946 heeft geliquideerd wegens gebrek aan opvolg(er)ster. Ter uitoefening van dit bedrijf werd zij geassisteerd door haar twee ongehuwde zusters en nog enkele meisjes. Van de zondagsschool Hanna van de stadsevangelisatie was zij lid van augustus 1897 tot augustus 1947, secretaresse van 1899 tot 1910 en van 1910 tot 1918 vice-presidente. Vand 1933 tot 1947 was zij leidster van een afdeling dezer zondagschool en vanaf augustus 1947 tot op heden is zij erelid. Sedert 1940 tot op heden is zij presidente van de naaikrans Hanna en van ca 1911 tot ca 1922 was zij presidente van de naaikrans Martha van de Gereformeerde Kerk.

  • ruim 60-jarige werkzaamheid voor de Zondagschool en damesverenigingen;


  • (bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.