Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas


Geboren: 7-8-1874 te Dordrecht
Wonende: Wolwevershaven 17 (Dordrecht)
Functie: advocaat-procureur
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 21 Juli 1939) Bij mij is voor eene Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van H.M. de Koningin aanbevolen de Heer Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, Voorzitter van den Raad van Beroep voor de directe Belastingen te Rotterdam II, wonende te Dordrecht. In verband daarmede zal het mij aangenaam zijn te mogen vernemen, of er naar Uw oordeel omstandigheden aanwezig zijn, welke zich tegen de toekenning van eene Koninklijke onderscheidging zouden verzetten. Voor een zeer spoedig antwoord moge ik mij aanbevolen houden. De Minister van Justitie.
- (Dordrecht 26 Juli 1939) Onder terugzending der bijlage van Uwe apostille dd. 21 Juli j.l., heb ik de eer uEdelachtbare het volgende mede te deelen:
Mr. P. Blussé van Oud-Alblas, advocaat en procureur, tevens voorzitter van den Raad van Beroep voor de directe Belastingen te Rotterdam II, geboren te Dordrecht 7 Augustus 1874, wonende te Dordrecht aan de Wolwevershaven 17, staat gunstig bekend.
Voor zoover bekend bestaan er geen omstandigheden welke zich zouden verzetten tegen de toekenning van een Koninklijke onderscheiding. Eene zoodanige onderscheiding zal door hem op hoogen prijs worden gesteld. De wnd. Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 27 Juli 1939) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
Mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas, advocaat en procureur, tevens voorzitter van den Raad van Beroep voor de directe Belastingen te Rotterdam II, geboren te Dordrecht 7 Augustus 1874, wonende te Dordrecht aan de Wolwevershaven 17, staat gunstig bekend. Voor zoover bekend bestaan er geen omstandigheden welke zich zouden verzetten tegen de toekenning van een Koninklijke onderscheiding. Eene zoodanige onderscheiding zal door hem op hoogen prijs worden gesteld. De Burgemeester van Dordrecht. (get) J. Sanders l(oco)b(urgemeester).


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.