Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

P.W. Akkerman


Geboren: -
Wonende: -
Functie: koek- en banketbakker
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 mei 1907) In antwoord op de missive van UHoogedelGestrenge dd 18 Mei j.l. kabinet no. 169/3 heb ik de eer U te berichten, dat de heer P.W. Akkerman Tzn, bedoeld in het hierbij teruggaand schrijven van diens broeder C.J. Akkerman wonende te 's Gravenhage, alhier het beroep uitoefent van koek- en banketbakker. Zoowel de zaak als de persoon, die haar drijft staan gunstig bekend. De heer Akkerman mocht voor diens bedrijf reeds de onderscheiding ontvangen van het voeren van het wapen van H.M. de Koningin Moeder en van H.M. de Koningin waarom bij vergunning ontving respectievelijk in 1897 en 1904. Aan de juistheid zijner mededeeling, dat in het pand, waarin genoemd heer Akkerman thans zijn bedrijf uitoefent, in 1808 om het eerst door zijne voorgangers dat bedrijf werd aangevangen, behoeft niet te worden getwijfeld. Voor zoover ik heb kunnen doen nagaan toch werd daar aanvankelijk het bakkersbedrijf uitgeoefend door den heer Delhez (in 1808 kooper van meerbedoeld pand is geworden), welke zaak daarna is voortgezet door den heer.....; [100 jaar een bakkerszaak in Voorstraat 208; 1808-1908]

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.