Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes (Jan) Lierop


Geboren: 15-1-1849 te Dordrecht
Wonende: Hellingen 105 (Dordrecht)
Functie: onderbaas bij houthandel M. & A.M. van der Kloet
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 7 april 1928

Aanmerkingen:
- (M. & A.M. van der Kloet, houthandel; 17 maart 1923) Beleefd verzoeken wij U, Uwe welwillende aandacht aan onderstaande regels we willen wijden. Op 7 April e.k. zal het n.l. 60 jaar geleden zijn, dat Jan Lierop, wonende Hellingen alhier,  bij onze firma in dienst kwam. Naar ons ter oore is gekomen komt genoemde Lierop nu in aanmerking om geridderd te worden en zouden wij het op hoogen prijs stellen indien U voor verkrijging van deze orde zorg zoudt willen dragen. Wij veroorloven ons U bij voorbaat reeds onzen dank aan te bieden en teekenen, M.&M.A. van der Kloet;
- (23 maart 1923) Door de firma M. en A.M. van der Kloet, Houthandel alhier, is mij medegedeeld, dat het op 7 April a.s. 60 jaar zal zijjn geleden, dat Johannes Lieropm wonende alhier Hellingen 105, bij haar in dienst trad. Lierop is geboren te Dordrecht op 15 Januari 1849 en heeft zijn leven lang hier gewoond. Hij is als jongen in dienst getreden van genoemde firma. Op zijn zedelijk en maatschappelijk gedrag valt niets nadeeligs aan te merken. Met de politiek bemoeit hij zich niet en met politie of justitie is hij nooit in aanraking geweest. De firma verzoekt thans mijne tussenkomst voor het verkrijgen van een koninklijke onderscheiding. 
- (20 maart 1928(!)) Naar aanleiding van het aangenaam onderhoud, hetwelk een onzer heden met U mocht hebben, in zake het verleenen van een orde aan Jan Lierop, Hellingen 105 alhier.....;
- (23 maart 1928(!)) Door de firma M. en A.M. van der Kloet, Houthandel alhier, is mij medegedeeld, dat het op 7 April a.s. 65 jaar zal zijn geleden dat Johannes Lierop, wonende alhier Hellingen 105, bij haar in dienst trad. Lierop is geboren te Dordrecht op 15 Januari 1849 en heeft zijn leven lang hier gewoond. Hij is las jongen van 14 jaar in dienst van genoemde firma getreden en daarin thans als onderbaas nog werkzaam. Op zijn zedelijk en maatschappelijk gedrag valt niets nadeeligs aan te merken...;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 7-4-1928)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.