Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Leendert van der Linden


Geboren: 28-4-1868 te Dordrecht
Wonende: Noordendijk 74 (Dordrecht)
Functie: constructie-bankwerker / secr. Ziekenfonds 'Ziekenhulp'
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 30 Juli 1937) Ik heb de eer het volgende beleefd onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen. 
Leendert van der Linden, constructie-bankwerker, geboren te Dordrecht, 28 April 1868, wonende aldaar, Noordendijk 74rood en
Hendrik Busink, blikslager, geboren te Dordrecht, 12 Februari 1873, wonende aldaar, Lombokstraat 27
zijn sedert jaren verbonden aan het Ziekenfonds 'Ziekenhulp', onderafdeeling van de Christelijke Werkliedenvereeniging Eendracht te Dordrecht.
L. van der Linden is van de oprichting in 1902 af secretaris en H. Busink van 1907 af penningmeester van genoemd ziekenfonds.
Dit ziekenfonds, waaraan zes doktoren verbonden zijn, telt een groot aantal leden. Van der Linden en Busink hebben een Christelijke levensbeschouwing, zij zijn koningsgezind en gezagsgetrouw en hebben zich in hun hoedanigheid van resp. secretaris en penningmeester van genoemd Ziekenfonds gedurende tal van jaren zeer verdienstelijk betoond jegens de gemeenschap.
Speciaal wel op grond van het feit dat beide personen het aan hun functies verbonden omvangrijke werk steeds belangeloos hebben verricht, meen ik, dat zij in aanmerking mogen komen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het ziekenfonds. Ik moge daarom verzoeken wel te willen overwegen L. van der Linden en Busink voornoemd voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Persoonlijk meen ik dat zij in aanmerking zouden mogen komen voor de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden gouden eeremedaille. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 11 Augustus 1937) Naar aanleiding van het bij Uw nevenbedoeld schrijven gedane voorstel zal ik alsnog gaarne vernemen op welken datum het vijf-en-dertigjarig bestaan van het Ziekenfonds 'Ziekenhulp' herdacht zal worden. De Commissaris der Koningin.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.