Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Henricus Johannes Josephus Maria Lips


Geboren: 25-5-1889 te Dordrecht
Wonende: Vrieseweg 42 (Dordrecht)
Functie: industrieel; lid der Directie van de Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 28 Februari 1949; aan de Commissaris der Koningin) In antwoord op bovenaangehaalde apostille en met terugzending der daarbij gevoegde bijlagen heb ik de eer U Hoog edel gestrenge het volgende te berichten.
De heer Henricus Johannes Josephus Maria Lips, geboren te Dordrecht 25 Mei 1889 en wonende alhier Vrieseweg 42, is sedert zijn geboorte alhier woonachtig, met uitzondering van het tijdvak van 26 Augustus 1922 tot 18 December 1930, gedurende het welk hij te Milaan verbleef als directeur der aldaar gevestigde Lips-fabriek. De heer Lips heeft als lid der Directie van de Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V. alhier, ongetwijfeld veel bijgedragen ter vestiging van de wereldreputatie, welke dit bedrijf geniet; ook in het organisatie-leven der industrie neemt de heer Lips een vooraanstaande plaats in, getuige de functies, welke in de bijlage zijn vermeld.
De heer Lips belijdt de Roomsch Katholieke godsdienst. Op maatschappelijk gebied staat hij alleszins gunstig bekend; hij heeft geen strafvonnis te zijnen laste en tijdens de bezettingsjaren was hij een goed Nederlander. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen, indien de toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan de heer Lips ter gelegenheid van zijn 60ste-verjaardag zou worden bevorderd. Toch meen ik te moeten wijzen op de omstandigheid, dat de mede-directieleden van de heer Lips, twee broers en en zwager, reeds allen zijn gedecoreerd, t.w. de heer B.H.M. Lips, geboren 25 Maart 1878 in 1936; de heer Vincent Eras, geboren 20 Juli 1877, in 1929, bevorderd tot officier op 3 Januari 1939; en de heer J.P.M. Lips, geboren 17 Januari 1885 op 17 December 1947, eveneens tot Officier in de Oranje Nassau orde. De toekenning van een onderscheiding aan den Directieleden binnen zoo kort tijdsbestek kan de rvaag rijzenb, of het gerechtvaardigd mag worden geacht, dat ook het 4de lid der zelfde firma die hoge gunst mag delen. Er zijn hier te Dordrecht vele andere bekwame en verdienstelijke industrielen, eveneens niet jong meer, die met niet minder reden voor een koninklijke onderscheiding zouden kunnen worden voorgedragen. Ik laat volop deze op merking gaarne aan de beoordeling van U.  De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.