Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Cornelis Loekemeijer


Geboren: 17-7-1888 te Dordrecht
Wonende: Hallincqlaan 9 (Dordrecht)
Functie: procuratiehouder bij de N.V. Mij tot Expl. der Verenigde Oliefabrieken (Zwijndrecht)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:

  • (N.V. Mij tot Expl. der Verenigde Oliefabrieken (Zwijndrecht); 15 december 1953) Onze Procuratiehouder tevens Chef de Bureau, de heer leendert Cornelis Loekemeyer, geboren 17/7 '88, wonende Hallincqlaan 9 te Dordrecht, zal in 1953 osn concern met pensioen verlaten. Hij heeft op 1 Mei 1949 zijn 40-jarig dienstjubileum herdacht. Deze employé heeft als chef der administratie onze N.V. gedurende vele jaren zeer goede diensten bewezen. Reden, waarom wij U beleefd verzoeken de heer Loekemeijer voor ter dragen voor een koninklijke onderscheiding n.l. de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, op de a.s. verjaardag van H.M. de Koningin. Wij zouden het op hoge prijs stellen, wanneer hem deze onderscheiding zou kunnen worden toegekend. U bij voorbaat dankzeggend voor Uw bemoeiingen, tekenen wij in afwachting. N.V. Mij tot Expl. der Verenigde Oliefabrieken.

  • Betrokkene is genaamd Johannes Cornelis Loekemeijer, geb. 17.7.1888 te Dordrecht, wonende te Dordrecht, Hallincqlaan 9 en staat vanaf 4.11.1919 ingeschreven in het Bevolkingsregister alhier. Vanaf zijn geboorte toto 15.7.1915 was hij eveneens in Dordrecht woonachtig. Van 15.7.1915 tot 4.11.1919 verbleef hij in de gemeente Zwijndrecht.

  • Loekemeijer heeft 78 man personeel onder zich en heeft een salaris van f 815 per maand.

  • Thans is gebleken, dat een zwager van de heer Loekemeijer, de heer A.F. Heeris, die eenzelfde functie bij de N.V. Lips alhier bekleedde als de heer Loekemeijer bij de Oliefabrieken, in 1947 benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.