Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Los


Geboren: 13-3-1864 te Zwijndrecht
Wonende: Eemkerkstraat 2 (Dordrecht)
Functie: gep. tuinman en stratenmaker bij de gemeente Dordrecht
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 7 September 1938) Naar aanleiding van bovengehaalde apostille heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten. PIETER LOS, geboren te Zwijndrecht 13 Maart 1864, wonende Eemkerkstraat 2, gepensionneerd tuinman en straatmaker der gemeente Dordrecht, staat alhier gunstig bekend.
Met de Politie of Justitie kwam hij nimmer in aanraking. Hij is Eere-Voorzitter van de Afdeeling Dordrecht van den Bond van Christelijk Personeel in publieken dienst, welek afdeeling op het einde van deze maand haar 25-jarig bestaan viert.
Aan mij is geen omstandigheid gebleken, welke bezwaar oplevert, tegen een aan Los eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding, welke door hem op hoogen prijs zal worden gesteld. Ik meen Uwe Excellentie daarom beleefd in overweging te mogen geven wel te willen bevorderen dat aan P. Los voornoemd, een Koninklijke onderscheiding wordt genoemd. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.