Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

K.J.J. Lotsy


Geboren: -
Wonende: -
Functie: voorzitter K.N.V.B.
Onderscheiding: Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (K.B. 23-1-1953 no 13)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:

  • (Dordrecht 13 Januari 1953) Met terugzending van het schrijven van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dd. 10 Januari 1953, Kabinet nr. 33, mij toegezonden met Uw bovenaangehaalde kantbrief ten einde ter zake te dienen van bericht en raad, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te berichten, dat bij mij geen enkel bezwaar tegen bestaat, dat aan de Heer K.J.J. Lotsij alhier een hogere Koninklijke Onderscheiding, bestaande in ene benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, wordt toegekend. De Burgemeester van Dordrecht.

  • (Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz) Op de voordraacht van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 Januari 1953, no. 90 Kabinet; hebben goedgevonden en verstaan: te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw de Heer K.J.J. Lotsij, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, wonende te Dordrecht. Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kanselier der Nederlandse Orden. Soestdijk, 23 Januari 1953.
  •  
  • ('s-Gravenhage 30-1-1953) Bij K.B. 23-1-1953 no 13 is de heer K.J.J. Lotsy, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, wonende te Dordrecht, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. [zie: Van der Laan SAD 8A1960-2307 (over 1960)]


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.