Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Markus Maas


Geboren: 26-2-1860 te Woudrichem
Wonende: -
Functie: schipper bij de Firma W.T. Hoogenboezem
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 14 Mei 1932) Markus Maas, geboren 26 Februari 1860 te Woudrichem, heeft op 12 Mei j.l. den dag herdacht, waarop hij voor 25 jaren in dienst is getreden bij de Firma W.T. Hoogenboezem, alhier, welke een sleepdienst exploiteert en bakken verhuurt.
Maas is voor dien 17 jaren in betrekking geweest bij wijlen den heer W.T. Hoogenboezem, die destijds alhier agent was van den Nederlandschen Stoomsleepdienst Piet Smit Jr te Rotterdam. Toen dit agentschap werd opgeheven, is Maas in dienst gebleven bij den heer Hoogenboezem, die met zijn zoons de Firma W.T. Hoogenboezem had gesticht. Op 12 Mei was Maas dus 42 jaren onafgebroken bij de familie Hoogenboezem in betrekking.
Tot voor eenige jaren heeft hij als kapitein op haar sleepbooten gevaren, tot groote tevredenheid van zijn patroons, wier volle vertrouwen hij genoot. Zij achtten hem hoog als bekwaam gezagvoeder met groot verantwoordelijkheidsgevoel, wien zij gaarne hun booten toevertrouwden.
Toen zijn leeftijd voor het uitoefenen van dit bedrijf te hoog werd, stelde de firma er prijs op, hem toch voor haar bedrijf te behouden. Hij is om die reden eenige jaren geleden geplaatst op het lichterschip  Castor dier firma, liggende aan den Mattensteiger, alhier. Daar houdt hij toezicht op het materiaal, dat verhuurd wordt en ook deze werkzaamheden verricht hij nog dagelijks, ondanks zijn reeds ver gevordenden leeftijd. Zijn patroon, de heer P.A. Hoogenboezem Wzn - eenig firmant - waardeert zijn arbeid in deze betrekking nog ten zeerste.
Ik moge in het bovenstaande aanleiding vinden, U te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat aan Maas een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel de bronzen eeremedaille in de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.