Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Marinus Nicolaas Mackay


Geboren: 21-4-1876 te Dordrecht
Wonende: Sumatrastraat 47rd (Dordrecht)
Functie: blikslager bij de N.V. Blikwarenfabriek Holland
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 30 Januari 1940) Onder toezending van een schrijven van W.C. Swaan, directeur van de N.V. Blikwarenfabriek 'Holland' te Dordrecht, aan Hare Majesteit de Koningin, welk schrijven adressant op mijn wenk bij mij inleverde, heb ik de eer Uwe Excellentie beleefd het volgende te berichten.
Op 2 maart a.s. zal het 40 jaren geleden zijn, dat Marinus Nicolaas Mackay, geboren te Dordrecht op 21 April 1876 en wonende aldaar aan de Sumatrastraat 47rd., in dienst getreden bij de N.V. Blikwarenfabriek 'Holland' te Dordrecht.
Mackay staat gunstig bekend; ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven.
M.N. Mackay is baas en heeft thans, nu slapte in het bedrijf heerscht, 8 man personeel onder zich. In tijden dat de fabriek ruim van orders was voorzien heeft hij boven 40 man personeel gestaan.
Hij is steeds een voorbeeld geweest van nauwgezette plichtsbetrachting. De Directie van genoemde N.V. is zeer tevreden over hem, hetgeen blijkt uit het feit, dat zij voor hem een Koninklijke Onderscheiding aanvraagt. Een eventueele Koninklijke Onderscheiding zal door M.N. Mackay op zeer hoogen prijs gesteld worden. Op grond van het bvoenstaande moge ik Uwe Excellentie verzoeken te willen bevorderen, dat aan M.N. Mackay een Koninklijke Onderscheiding worde toegekend in den vorm van de eere-medaille van de Oranje-Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (N.V.
Blikwarenfabriek 'Holland', dir. W.C. Swaan; Christiaan de Wetstraat 6-8; Dordrecht 2 Maart 1940) Mag ik U by dezen mynen oprechten dank betuigen voor de steun welke ik van U ontvangen heb, teneinde het my gelukt is van Hare Majesteit de Koningin bericht te ontvangen dat myn chef de zilveren medaille ontvangen heeft. Ik zal hem straks het bericht mededeelen. ..(?) dank ik U voor de moeite welke U nog gehad heeft om Den Haag te moeten ..llen(?), Hoogachtend, W.C. Swaan;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.