Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Boer


Geboren: 2-8-1867 te Dordrecht
Wonende: 's-Gravendeelschedijk 72 (Dordrecht)
Functie: smid-bankwerker
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 25 Januari 1932) Onder terugzending van de stukken, gevoegd bij Uw apostille, hier neven vermeld, heb ik de eer, U naar aanleiding daarvan het volgende te berichten. Cornelis Boer is 2 Augustus 1867 te Dordrecht geboren en woont alhier 's Gravendeelschedijk no 72. Jan Busink is 6 Februari 1870 te Dubbeldam geboren en woont alhier Zuidendijk no. 11. Beiden staan gunstig bekend. Het ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat omtrent hun gedrag en levenswandel niets nadeeligs bekend is en dat er geen omstandigheid is, welke een eventueel aan hen te verleenen Koninklijke onderscheiding zou verhinderen.
Ik heb derhalve de eer, U te adviseeren wel te willen bevorderen, dat hun ter gelegenheid van hun zeldzaam jubileum de eeremedaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, wordt toegekend. Burgemeester van Dordrecht (De Gaay Fortman)


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.