Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Mensen


Geboren: 25-6-1871 te Dordrecht
Wonende: (Zwijndrecht)
Functie: modelmaker bij Penn & Bauduin
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 29 October 1934) Naar aanleiding van de hierneven vermelde apostille en met terugzending der bijgevoegde bijlage heb ik de eer, U het volgende te berichten. De in het verzoekschrift bedoelde Cornelis Mensen is in deze Gemeente geboren op 25 Juni 1871 en woont sedert 24 mei 1928 te Zwijndrecht ten huizen van L.A. van Slooten, die gehuwd is met zijn dochter.
Mensen, ven beroep modelmaker, was op 13 October j.l. gedurende 50 jaren werkzaam bij de Firma Penn en Bauduin, alhier. Uit het desbetreffende adres blijkt, dat hij gedurende dien tijd volle tevredenheid van zijn patroons zijn plichten heeft vervuld. De Commisaris van Politie alhier heeft mij gerapporteerd, dat bij een door hem ingesteld onderzoek is gebleken, dat er niets ten nadeele van hem bekend is en hij gunstig staat aangeschreven. Zijn naam komt niet voor in de strafregisters ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank alhier.
Ik moge in het bovenstaande aanleiding vinden, U te verzoeken, wel Uw medewerking te willen verleenen tot het toekennen van een Koninklijke onderscheiding aan Mensen, n.l. de bronzen eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144  (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.