Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Franciscus Merkelijn


Geboren: 8-7-1866 te Dordrecht
Wonende: Loverstraat 2 (Dordrecht)
Functie: veilingknecht / vendu-knecht bij de firma A. Mak
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: 15 maart 1930

Aanmerkingen:
- (brief Mak dd 7-2-1930) In aansluiting met het onderhoud, dat ik heden met U mocht hebben, deel ik U nog mede, dat mijn knecht F. Merkelyn (Franciscus) onze zaak (Fa. A. Mak) op 15 Maart a.s. 40 jaar trouw heeft gediend. Sinds eenige jaren is hij voor lichamelijken arbeid niet meer ten volle geschikt, als gevolg van het feit dat hij zijn rechterarm niet meer boven schouderhoogte kan opheffen. Hij verrichtte allerlei voorkomend werk, doch in hoofdzaak, het klaarzetten van veilingen, het halen van goederen, enz. Gewoonlijk werkte hij tezamen met een tweede knecht, waren er meedere arbeiders aan het werk, dan was hij de "baas" of "kras". Hij is geboren op 8 juli 1866, zoodat hij heden de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt. Het zal my anagenaam zijn te mogen vernemen, dat het U gelukt is, hem de aangevraagde onderscheiding is te beurt gevallen. Onder dankzegging voor Uwe bemoeiingen in dezen teeken ik 
Hoogachtend A Mak
- (brief Mak dd 1-3-1930) Deze dagen vernam ik dat de juiste datum van het jubileum van mijn knecht F. Merkelijn is 12 Maart (welke datum in zijn gouden horloge stond gegraveerd, dat hy op zijn 25-jarig jubileum ten geschenke ontving) en dus niet 15 maart, zooals ik in mijn schrijven dd 7 Febr l.l. U abusievelijk opgaf;
- Merkelijn heeft eenige jaren geleden een ongeval gehad, waarna hij voor lichamelijken arbeid niet meer ten volle geschikt is.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3136 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.