Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

P. Meuldijk


Geboren: 1-2-1859 te Heenvliet
Wonende: Noordendijk 87 (Dordrecht)
Functie: sleepbootkapitein bij de firma A. Bos Rzn
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 31-8-1926)
Uitreiking: 1926

Aanmerkingen:
- (A. Bos Pzn Nieuwehaven 17, Dordrecht 24 maart 1926) Naar aanleiding van het onderhoud, dat ik op 6 dezer met Uw Edelachtbare mocht hebben, heb ik de eer U mede te deelen, dat kapitein P. Meuldijk, geboren 1 Februari 1859 te Heenvliet, thans wonende te Dordrecht, Noordendijk 87, op 10 Maart l.l. den dag herdacht heeft waarop hij voor vijftig jaar bij de aannemersfirma A. Bos Pzn in dienst getreden is.
- ('s-Gravenhage 14 juli 1926) Ik moge U verzoeken mij spoedig vertrouwelijk te willen mededeelen, of naam en hoedanigheid van: P. Meuldijk, Sleepbootkapitein bij de firma A. Bos Pzn binnen Uwe gemeente woonachtig, aldus juist omschreven zijn. De Minister van Waterstaat.
- ('s-Gravenhage 30 augustus 1926) Het heeft Harer Majesteit de Koningin behaagd te verleenen de Eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver aan P. Meuldijk te Dordrecht, Sleepbootkapitein bij de firma A. Bos Pzn. Ik noodig U uit belanghebbende, namens mij, ten spoedigste in kennis te stellen met de verleende onderscheiding en hem daarbij mede te deelen, dat een uittrekstel uit het Koninklijk Besluit, benevens de medaille, hem door den Kanselier der Nederlandsche Orden zal worden toegezonden. De Minister van Waterstaat.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1926)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.