Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Frans Boer


Geboren: 5-1-1849 te Dordrecht
Wonende: Hellingen 49 (Dordrecht)
Functie: kleermakersknecht bij Franciscus van Herwijnen
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 26 Februari 1912) naar aanleiding van de in margine vermelde kantbeschikking heb ik de eer uHoogedelgestrenge te berichten dat bij mij omtrent Frans Boer, geboren te Dordrecht op 5 Januari 1849, wonende alhier, Hellingen 49.., kleermakersknecht achtereenvolgens bij Franciscus van Herwijnen alhier en diens vader, niets nadeeligs bekend is, zoodat ik mij veroorloof de inwilliging van het verzoek om aan Frans Boer een koninklijke onderscheiding te verleenen ernstig te ondersteunen. Nog zij het mij vergund U Hoogedelgestrenge beleefd te verzoeken te bevorderen, dat die onderscheiding zoo mogelijk, worde verleend op 30 Maart a.s. zijnde de dag waarop Boer zijne langdurige dienstverhouding tot zijn werkgever herdenkt. Op dien dag toch zal ook naar het gevoelen van den adressant van Herwijnen, eene onderscheiding de meeste waardering vinden, omdat alsdan ook ten duidelijkste de aanleiding voor die onderscheiding wordt gevoeld. De bij de kantbeschikking gevoegde stukken gaan hierbij terug. De Burgemeester van Dordrecht (get) H.J. Wichers.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.