Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerardus Nicolaas Michielse


Geboren: 18-3-1875 te Dordrecht
Wonende: Lijnbaan 21rood (Dordrecht)
Functie: smid bij N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 25-8-1931)
Uitreiking: 29 augustus 1931

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 Juli 1931) In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven heb ik de eer U het volgende mede te deelen
HENDRIK BUIKHUISEN, geboren te Dubbeldam 26 Mei 1866, te Dordrecht wonende Binnen Walevest 33, is baas-kistenmaker bij de N.V. Houthandel en Kistenfabriek v/h de firma C. van der Linden te Dordrecht;
JOHANNES VAN DEN KIEBOOM, geboren te Dordrecht 25 November 1871, aldaar wonende Cornelis van Beverenstraat 4, is boekhouder bij de N.V. Vereenigide Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
GERARDUS NICOLAAS MICHIELSE, geboren te Dordrecht 18 Maart 1875, aldaar wonende Lijnbaan 21 rood, is smid bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1931) Ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver Besluit van 25 Augustus 1931 No 31, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen. U gelieve belanghebbende(n) hiervan op den 29sten dezer des voormiddags kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hem (haar, hun) door den Kanselier der Nederlandschen Orden zal worden toegezonden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
in zilver aan:
H. BUIKHUISEN, baas-kistenmaker bij de N.V. Houthandel en Kistenfabriek voorheen de firma C. van der Linden te Dordrecht;
J. van den KIEBOOM, boekhouder bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
in brons aan:
G.N. MICHIELSE, smid bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, te Dordrecht;
- (Dordrecht 29 Augustus 1931 / aan G.N. Michielse, Lijnbaan 21rood) Hierbij heb ik het genoegen U mede te deelen, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd aan U bij Haar besluit van 25 Augustus 1931, no. 31, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons, toe te kennen. Een uittrekstel uit voormeld Koninklijk besluit zal U, met de medaille, door den Kanselier der Nederlandsche Orden worden toegezonden. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.