Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mr. A.A. Moll


Geboren: te Dordrecht
Wonende: -
Functie: advocaat-procureur
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
Als een zeer verdienstelijk man wil ik in de derde plaats noemen den heer Mr. A.A. Moll advocaat en procureur, (vroeger) lid van de provinciale staten van Zuid-Holland. Zijne hoedanigheden en verdiensten in laatstgenoemde qualiteit zijn U.H.E.G. te goed bekend, dan dat ik daarop verder behoef te wijzen. De heer Moll is als Dordtsch burger vanwege zijn rechtschapenheid en welwillendheid algemeen geacht. Hij is Secretaris der Kerkvoogdij van de Nededuitsch Hervormde Kerk en Deken der Orde van advocaten. De polder der Vierpolders bezit in hem reeds jarenlang een ijverig en nauwgezet secretaris. Hij is voorzitter der vereenigin Armenzorg...;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.