Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Arij Mom


Geboren: 30-11-1855 te Dordrecht
Wonende: Reeweg Oost  129 (Dordrecht)
Functie: boekhouder-diaken bij de Nederl. Hervormden Gemeente
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 25 Juni 1932) De heer Arij Mom, wonende alhier Reeweg (O) 129, in deze Gemeente geboren 30 November 1855, is sedert 1888 onafgebroken lid van het College van Diakenen der Ned.Hervormden Gemeente te Dordrecht.
Van 1 Januari 1900 tot 1 Januari 1907 was hij scriba van dat College van Notabelen. Het ambt van boekhouder-siaken eischt veel werk. Het omvat de zeer omvangrijke administratie der diaconie, welke over belangrijke kapitalen gaat. Dezen zeer verantwoordelijken arbeid heeft de heer Mom gedurende al die jaren met de grootste accuratesse en met bijzondere toewijding belangeloos verricht.
Hij behoort tot de ethische richting en is - evenals in de burgerlijke Gemeente - in zijn kerkelijke gemeente een zeer geziene figuur, welke door de andere richtingen ook in hooge mate wordt gewaardeerd om zijn vele beminlijke karaktereigenschappen en zijn gewaardeerd, onverflauwde, werkzaamheid voor de Ned.Hervormde Gemeente.
Ik moge in het bovenstaande aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat den heer Mom ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin op 31 Augustus a.s. een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel een benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.