Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adrianus Mulder


Geboren: 17-11-1859 te Dordrecht
Wonende: de la Reijstraat 25 (Dordrecht)
Functie: meesterknecht bij de firma D. Meeldijk
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 1930

Aanmerkingen:
- De Heer D. Meeldijk, chef der firma D. Meeldijk "Rijtuig en Carrosseriemakerij", die haar bedrijf uitoefent in twee werkplaatsen in de Groote Kerksbuurt en Op de Hoogt alhier, vervoegde zich bij mij met de mededeeling, dat de meesterknecht Adrianus Mulder, geb. 17 November 1859, wonende de la Reijstraat 25, op 22 April 1930 gedurende vijftig jaar in dat bedrijf werkzaam is. De Heer D. Meeldijk zelf, die reeds 83 jaar oud is en onder wien Mulder dus al dien tijd gewerkt heeft, waardeert bijzonder de trouwe plichtsvervulling van Mulder en zou eene koninklijke onderscheiding voor dezen op hoogen prijs stellen.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3136 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.