Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Top van Rhijn-Naeff


Geboren: -
Wonende: -
Functie: schrijfster
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 8 Juli 1932) De schrijfster mevrouw Top Van Rhijn-Naeff, wonend in Uwe gemeente, is bij mij in aanmerking gebracht voor een Koninklijke onderscheiding, welke haar bij gelegenheid van den a.s. verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op grond van haar verdiensten jegens de Nederlandsche letterkunde zou kunnen worden verlend. Het zal mij aangenaam zijn hieromtrent spoedig Uw advies te vernemen. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
- (Dordrecht 11 Juli 1932) Met zeer veel genoegen voldoe ik aan het verzoek, vervat in Uw nevenvermeld schrijven. mevrouw Top van Rhijn-Naeff heeft op het gebied der Nederlandsche letterkunde zeer verdiesntelijken arbeid verricht in verschillende richtingen. Als essayiste, novelliste en romanière heeft zij werk geleverd, dat van klassieke, dus blijvende, waarde is.
Zij moge dan als toneelschrijfster niet hebben uitgemunt - hoewel haar jeugdwerk in dit opzicht vooral destijds belangrijke literaire eigenschappen had - toch zijn haar verdiensten jegens het tooneel ook zeer hoog aan te slaan.
Als recensente heeft zij een belangrijken invloed gehad op de ontwikkeling van het nederlandsch tooneel. Energiek heeft zij wijlen Willem Rooyaards gesteund in diens pogen, om deze kunst uit haar verval op te heffen.
In De Amsterdammer (de bekende Groene) heeft zij jaren lang wekelijks geboeid door haar uitnemende overzichten van het tooneel gebeuren. Op deze wijze heeft zij er krachtig toe meegewerkt, dat Rooyaards de prachtige drama's van Vondel door middel van het tooneel nader tot ons volk heeft gebracht.
Dat is zonder twijfel werk geweest van nationale beteekenis.
Ik zie hierin nog den invloed van haar leermeester, den ouden Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, destijds rector van het Gymnasium alhier, den stichter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Deze werkelijke Groot-Nederlander heeft haar eerste schreden op het pad der litteratuur geleid, haar liefde voor onze meesters uit de gouden eeuw opgewekt. Voor mij is "Top Naeff" een bijzondere litteraire persoonlijkheid in de ontwikkeling van het letterkundige en cultureele leven van de tegenwoordige generatie van ons volk. Haar veelomvattend en veelzijdig werk zal m.i. wisselingen des tijds ten opzichte van smaak en opvattingen trotseeren en klassiek blijven. Dat het thans door een Koninklijke Onderscheiding moge worden bekroond hoop ik van harte. In hooge mate zal ik mij er over verheugen, als de pogingen, welke daartoe worden aangewend, slagen. De burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.