Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrikus Neerings (geb. 1864)


Geboren: 9-11-1864 te Dordrecht
Wonende: P.A. de Genestetstrasat 34 (Dordrecht)
Functie: blikslager bij Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 januari 1928) Onder terugzending van het adres van den heer J.W.Ph. Bosman, directeur der Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers & Zoon, kantoorhoudende alhier aan den Dubbeldamscheweg no. 34, mij, ter fine van bericht en raad, in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 26 dezer, no 856 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Hendrikus Neerings, geboren den 9 November 1864 te Dordrecht en aldaar woonachtig aan de P.A. de Genestetstraat no 34 staat sedert zijne geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Hij is blikslager op de fabriek, waarvan adressant directeur is, staat gunstig bekend en is nooit met de Politie of Justitie in aanraking geweest. Naar mijne meening kan hij in aanmerking worden gebracht voor de bronzen eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. in verband hiermede adviseer ik U Uwe medewerking te verleenen tot een gunstige beschikking op het door adressant gedaan verzoek. De Commissaris van Politie.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.