Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johan Daniel Niessink


Geboren: 7-11-1861 te Apeldoorn
Wonende: Cornelis de Wittstraat 52 (Dordrecht)
Functie: chef koek- en banketfabriek van de Erven R. de Jonge later J. van den Steenhoven (Prinsenstraat 19)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 12 November 1930) Johan Daniel Niessink, geboren 7 November 1861 te Apeldoorn, en sedert 31 December 1890 alhier woonachtig, thans Cornelis de Wittstraat 52, herdenkt 28 November a.s. den dag, waarop hij 40 jaren geleden in dienst is getreden bij de Erven R. de Jonge, welke zaak thans wordt gedreven door den heer J. van den Steenhoven, Prinsenstraat 19, alhier.
In dit bedrijf, koek- en banketfabriek, is Niessink, voornoemd, nog steeds werkzaam als chef, tot groote tevredenheid van zijn patroon, die hem prijst om zijn bijzondere vakkennis en groote toewijding. Ik moge hierin aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, Niessink naar aanleiding van diens aanstaand jubileum wel te willen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, n.l. de bronzen of zilveren eeremedaille der orde van Oranje Nassau.
In verband met de maatschappelijke positie van den betrokkene, welke uitgaat boven die van een goed gesitueerden arbeider, zou het verleenen van een ondersteuning in zilver wel zijn aan te bevelen.
Met het oog op den korten termijn meen ik nog te Uwer kennis te moeten brengen, dat, wegens de drukte in het bedrijf vóór Sint Nicolaas, daarna het jubileum zal worden gevierd en wel op 13 December 1930. Ik teeken hierbij aan, dat wegens den leeftijd en het afnemen van de krachten van Niessink het niet te verwachten is, dat hij zijn 45-jarige jubileum zal vieren, aangezien hij voor dien door zijn patroon wel zal zijn gepensionneerd. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.