Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johanna Nieuwenhuizen


Geboren: 31-3-1867 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: dienstbode bij mevrouw de wed. F. Stoop geboren Fangman
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 29 April 1913) Naar aanleiding van Uwe kantbeschikking dd 26 April 1913, nr 213 Kabinet, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te berichten, dat bij mij omtrent Anna Nieuwenhuizen, geboren te Dordrecht 31 maart 1867, dienstbode bij Mevrouw de Wed.w F. Stoop geboren Fangman, niets nadeeligs bekend is, zoodat ik mij veroorloof de inwilliging van het door mevrouw Stoop gedaan verzoek om aan Johanna Nieuwenhuizen voormeld eene koninklijke onderscheiding te verleenen te ondersteunen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.