Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Albert Nievervaart


Geboren: 6-3-1869 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: zetter bij de N.V. Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers-Mij
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 26 October 1931) Bij dezen deel ik Uwer Excellentie mede, dat de Directie der N.V. Dordrechtsche Drukkerij en Uitgevers-Mij te Dordrecht de medewerking heeft ingeroepen van het Districts-hoofd der Arbeidsinspectie te Dordrecht voor het verleenen eener Koninklijke onderscheiding aan haar oudsten zetter Albert Nievervaart, geboren 6 Maart 1869 te Dordrecht, ter gelegenheid van diens 50-jarig jubileum in haar dienst op 27 December a.s.
Nievervaart staat bij de Arbeidsinspectie gunstig bekend. Zijn werkkring in bovengenoemde drukkerij omvat de min of meer directe leiding als voorman van de andere zetters. In verband met het langdurige dienstverband en den min of meer wankelenden gezondheidstoestand van de a.s. jubilaris, stel ik uwer Excellentie voor hem voor toekenning der zilveren eere-medaille der Oranje-Nassau-Orde op 27 December a.s. bij H.M. de Koningin voor te dragen. De Directeur-Generaal van den Arbeid.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.