Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob Boertje


Geboren: te Hendrik-Ido-Ambacht
Wonende: Cornelis van Beverenstraat 14 (Dordrecht)
Functie: brouwmeester-bedrijfsleider bij de brouwerij De Sleutel
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 18 Januari 1933) Jacob Boertje, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, wonende alhier Cornelis van Beverenstraat No. 14, hoopt op 25 Juni a.s. den dag te herdenken, waarop hij 50 jaren geleden in dienst trad bij de in deze Gemeente gevestigde brouwerij "De Sleutel", directeur de heer J.O. W.F. de Kat van Hardinxveld. De heer Boertje vervult in deze brouwerij - opgericht in de 15e eeuw, de eenige in Dordrecht overgeblevene - reeds jaren de functie van brouwmeester-bedrijfsleider. Met grooten ijver en constante plichtsbetrachting heeft hij op dien dag gedurende een halve eeuw zijn beste krachten gegeven aan deze wel oude, maar bloeiende, echt Dordtsche onderneming. Hij verricht zijn veelomvattende taak nog dagelijks met opgewektheid, tot volle tevredenheid van zijn directeur, die hem in hooge mate waardeert.
Ik moge hierin aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat den heer Boertje ter gelegenheid van zijn jubileum op 25 Juni een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel - in verband met diens positie en maatschappelijken stand - de gouden eeremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De Burgemeester van Dordrecht.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.