Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Chistiaan Willem Noks


Geboren: 1-2-1902 te Dordrecht
Wonende: Ceramstraat 88 (Dordrecht)
Functie: produktiechef bij N.V. Electromotorenfabriek Dordt
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in goud
Uitreiking: 10 mei 1960

Aanmerkingen:

- op 10 mei 1960 40 jaar in dienst;

- De Heer Noks is zijn loopbaan bij het bedrijf begonnen op het constructiebureau, waar hij zich zodanig heeft onderscheiden, dat hij na een 8-tal jaren werd uitgekozen om de toen in te richten plankamer op te zetten, waarbij gebruik zou worden gemaakt van de modernste opvattingen op dat gebied, heersend op dit tijdstip. Zodoende beheerde hij de gehele planning, en tevens de voortgang van de produktie.
Daarnaast was hij degene, die werd aangewezen een tariefstelsen in te voeren, zodra daartoe de behoefte ontstond, hetgeen uit de aard der zaak gekoppeld is aan het opnemen van standaardtijden; dit is een zeer moeilijk en verantwoordelijk werk, dat ten nauwste samenhangt met de stemming in het bedrijf. De heer Noks heeft zich langs deze weg ontwikkeld tot de tariefdeskundige van het bedrijf. In deze periode, toen het bedrijf nog aanzienlijk kleiner was dan het nu is, werden vaak functies samengevoegd. Zo werd hem ook het personeelsbeleid opgedragen, zodat hij naast zijn andere functies ook de personeelschef was.
Het is duidelijk, dat dit een zeer omvangrijke en moeilijke taak was, die de Heer Noks met heel veel toewijding voor de Electromotorenfabriek "Dordt" heeft vervuld gedurende de jaren tot en met de laatste oorlog.
Bij dit alles was het van groot belang, dat de Heer Noks al de produkten goed kent door zijn eerder verrichte werkzaamheden op het constructiebureau. Aanvankelijk werd hem, mede door zijn technische belangstelling, het technische toezicht gegeven op de lasserij, die oorspronkelijk van geringe omvang was door het feit, dat toen hoofdzakelijk gegoten motoren werden geproduceerd. Na de oorlog, toen ht fabricage-programma van de E.M.F. door de sterk gewijzigde wederopbouw ingrijpend werd vernaderd en ook grotere machines tot 5 m diameter zouden worden gebouwd, waren deze gecombineerde functies niet langer te handhaven en moesten bepaalde takken worden afgesplitst. Tot de huidige werkzaamheden van de Heer Noks behoren:
(a) de leiding over een modern tijdstudie-bureau met een 10-tal tijdanalisten, die door hem zijn opgeleid; van het contactorgaan der arbeider over dit onderwerp is hij voorzitter (tariefcommissie). Deze tariefcommissie heeft tot taak om problemen en kwesties aangaande tarieven op te lsosen. (b) De Heer Noks oefent toezicht uit op de gehele produktie te Dordrecht, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en rationaliseing, dus verhoging van de produktiviteit. (c) Sinds door het bedrijf op grote schaal motoren worden gemaakt welke boven de zgn. standaardmotoren uitgaan, werden deze niet meet van gietijzer vervaardigd, doch zijn gelaste constructies ingevoerd. Onder leiding van de Heer Noks is de lasserij uitgegroeid tot een grote, moderne inrichting, die van de nieuwste hulpmiddelen is voorzien.

- sinds 15 mei 1957 belast met het toezicht op de gehele produktie;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.