Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacobus Nijsen


Geboren: 27-10-1888 te Dordrecht
Wonende: Geldelozepad 4 (Dordrecht)
Functie: monteur-bankwerker bij de Meterfabriek
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 13-8-1953 no. 2)
Uitreiking: 18 augustus 1953

Aanmerkingen:

 • (Meterfabriek (Maatschappij ter vervaardiging van gasmeters enz) Dordrecht, 15 Juli 1953) Edelachtbare Heren, Op 11 Augustus a.s. hoopt onze werknemer Herman Heinrich van Rijswijk, geboren 25-6-1890, wonende Floresstraat 27 het feit te herdenken, dat hy gedurende veertig jaar bij ons werkzaam was in het magazijn;
  terwijl op 18 Augustus Jacobus Nijsen, geboren 27-10-1888, wonende Geldelozepad 4, van beroep monteur-bankwerker, eveneens 40 dienstjaren zal hebben bereikt.
  Kort geleden jubileerde Euft Kruithof, geboren 28-12-1891, wonende Kromme Zandweg 42 te Dubbeldam, als metermaker-controleur, met 40 dienstjaren.
  Deze werknemers, die wy hebben leren kennen als fatsoenlijke mensen, hebben ons medegedeeld, dat zy het op hoge prys zouden stellen, indien zy in aanmerking zouden kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding.
  Wy veroorloven ons dan ook de vrijheid U te verzoeken het te willen bevorderen, dat hun een bekroning toegekend wordt. Tot het verstrekken van nader gewenste inlichtingen zyn wy vanzelfsprekend gaarne bereid. Met de meeste hoogachting, Meterfabriek.

 • Bruto weekloon f 62,40.

 • (14 augustus 1953) Hiermede bericht ik U dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Hoogstderzelver besluit van 13 augustus 1953 no 2, toe te kennen de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons, aan de Heren H.H. van Rijswijk, magazijnbediende, J. Nijsen, monteur-bankwerker, en E. Kruithof, wonende te Dubbeldam, metermaker-controleur, allen werkzaam bij de Meterfabriek van de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeterz enz te Dordrecht.
  Ik nodig U uit belanghebbenden hiermede, namens mij, in kennis te stellen en hun bijgaande medailles te overhandigen 18 dezer, op welke datum zij gehuldigd zullen worden wegens hun langdurig onafgebroken dienstverband. Een uittrekstel uit voormeld Koninmklijk besluit zal hun wordne toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.