Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Arie Overbeeke


Geboren: 28-11-1900 te Papendrecht
Wonende: Oranjelaan 114 (Dordrecht)
Functie: hoofdcommies bij de gemeente
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 1-2-1960 no. 38)
Uitreiking: 16 februari 1960

Aanmerkingen:

- 40 jaar in gemeentedienst op 16 februari 1960;

- Aanvankelijk als klerk 2e klasse in dienst getreden. Zeer geleidelijk is hij in rang opgeklommen en op 1 februari 1957 bevorderd tot hoofdcommies, in welke functie hij thans een salaris geniet van f 741,77 per maand. Gedurende vele jaren is hij o.a. belast met het beheer van de kas van de dienst openbare werken en volkshuisvesting, hetgeen op 1 juli 1955 resulteerde in een officiële benoeming daartoe.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.