Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adrianus van Oijen


Geboren: 17-1-1911 te Dordrecht
Wonende: Obrechtstraat 9 (Dordrecht)
Functie: tekenaar-constructeur bij Lips' Brandkastenfabrieken N.V.
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: donderdag 3 juni 1961 om 9.30 uur in het bedrijf, door wethouder G.M.V. van Aardenne

Aanmerkingen:

- datum indiensttreding 1 juni 1931; viering jubileum 3 juni 1971; salaris f 1890 per maand;
- De heer van Oijen trad op 1 juni 1931 als 20-jarige jongeman bij Lips in dienst. Voor die tijd was hij ongeveer twee jaar werkzaam geweest bij de Machinefabriek en Ketelmakerij Firma Straatman, als leerling-tekenaar. Hij had toen na het lager onderwijs de technische school doorlopen. Tijdens zijn werkzaamheden volgde hij nog met goed gevolg de middelbare technische avondschool, welke opleiding ongeveer gelijkwaardig is aan de huidige U.T.S. Op een gegeven moment had de firma Straatman geen werk meer voor de heer van Oijen en had de firma Lips tijdelijk behoefte aan een leerling-tekenaar en iemand te vervangen die in militaire dienst moest. Op deze wijze heeft de heer van Oijen toen een tijdelijke aanstelling gekregen die automatisch verlengd is geworden tot op heden.
Hij werd geplaatst op de tekenkamer van de Brandkastenfabriek, waar hij zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een all round-constructeur, gespecialiseerd in het veiligheidsvak. Door avondstudie heeft hij zijn technische kennis verder ontwikkeld. Hij werd dan ook spoedig niet meer belast met het zogenaamde offerte-tekenwerk, doch hij kwam in de afdeling Ontwikkeling, waar nieuwe brandkasten, kluisdeuren, safeloketten, nachtkluisafsluiters, autobankloketten, e.d. werden ontwikkeld. In deze functie heeft hij vele intwerpen op zijn naam staan en als zodanig heeft hij ook een groot aandeel gehad in de verdere ontwikkeling van wat wij als het toppunt van ons [=Lips] kunnen hebben beschouwd, de ronde kluisdeur. Dit is een kluisdeur, niet rechthoekig, maar cirkelvormig, voorzien van een speciaal toedrukmachanisme en een zogenaamd kraanscharnier, waardoor het mogelijk wordt de deur gedurende de laatste 2 cm van het sluitingstraject als het ware met geweld in het kozijn aan te drukken, zodat een zeer innige aansluiting verkregen kan worden. Jammer genoeg worden zij heden niet meer vervaardigd, aangezien de kosten ervan uiteraard zeer hoog zijn.
De heer van Oijen heeft zich in de onderneming van Lips ook nog op andere terreinen verdienstelijk gemaakt. Zo heeft hij jarenlang les gegeven aan jongelui en ook wel aan oudere werknemers in de vakken: tekening lezen en constructieleer. Bovendien heeft hij gedurende vier jaar op de burgeravondschool in dezelfde vakken les gegeven.
- tien jaar ouderling bij de Gereformeerde Kerk in Dordrecht

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2710 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.