Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johan van Papenvelt


Geboren: 29-1-1861
Wonende: Spuiweg 67 (Dordrecht)
Functie: constructie-bankwerker bij de firma Penn en Bauduin
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 1-8-1927 no. 62)
Uitreiking: 31-8-1927

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 9 Maart 1927) Naar aanleiding van de mij bij Uw schrijven van 2 Maart jl. nr. 148 toegezonden stukken, heb ik de eer U, onder terugzending van het met betrekking tot Johan van Papenvelt, ingezonden adres - het andere adres is nog bij mij in behandeling -, het volgende mede te deelen: Johan van Papenvelt, constructie-bankwerker, geboren te Dordrecht 29 Januari 1861, wonende aldaar aan den Spuiweg nr. 67, is, blijkens informatie, sedert zijne geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Het is bekend dat hij sedert zijn jongensjaren werkzaam is bij de firma Penn en Bauduin, alhier. Op zijn zedelijk en maatschappelijk gedrag valt niets nadeeligs aan te merken en met de Justitie of Politie is hij nimmer in aanraking geweest.
in verband met zijn langdurig, getrouwe, dienstvervulling bij een en dezelfde firma meen ik U met aandrang te mogen adviseeren J. van Papenvelt voornoemd voor te dragen voor eene eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen op den dag van zijn jubileum t.w. 5 april a.s. De Burgemeester van Dordrecht.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1927)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.