Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Casper Baltus Melgers Pelgrim


Geboren: -
Wonende: Vleeschhouwersstraat 23 (Dordrecht) 
Functie: polijster bij A.P. Schotel Gzn
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (A.P. Schotel Gzn, Stoom-Marmerzagerij, Steenhouwerij, Steen- en Marmerhandel, Houttuinen; Dordrecht 4 september 1906) Bij het lezen van de lange lijst van Konink. Onderscheidingen door H.M. de Koningin op 30 Aug jl .. verleend, kwam bij mij het denkbeeld op of er ook onder mijn personeel geen zouden zijn die daarvoor in aanmerking komen, waar verscheidene onder hen 25 jaren en langer in mijne firma in dienst zijn en een dergelijke onderscheiding op prijs zouden stellen.
Daar ik vermoed dat deze benoemingen plaats hebben op voordracht van den Heer Burgemeester ben ik zoo vrij U hierbij de namen te doen toekomen van hen die m.i. de eere-medaille van Oranje-Nassau ten volle verdienen:
J. Alleblas, zagersbaas, Schuitenmakersstraat 17rood
Gerrit Schotel, meesterknecht, Varkenmarkt 68 rood
Hendrik Zoomermeijer Sr, steenhouwer, Hil 28
Casper Baltus Melgers Pelgrim, polijster, Vleeschhouwersstraat 23
Intusschen, teeken ik met de meeste hoogachting, A.P. Schotel.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.