Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter van Pelt


Geboren: 9-7-1890 te Zwijndrecht
Wonende: Hendrikstraat 80 (Dordrecht)
Functie: reparatie bankwerker bij N.V. Mij tot Expl. der Vereenigde Oliefabrieken (Zwijndrecht)
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 25-2-1953 no. 16)
Uitreiking: 17 maart 1953

Aanmerkingen:

  • (N.V. Mij tot Expl. der Vereenigde Oliefabrieken (Zwijndrecht); Zwijndrecht 15 December 1952) Onze bankwerker, de heer Pieter van Pelt, wonende Hendirkstraat 80 te Dordrecht, geboren 9-7-1890 te Zwijndrecht zal op 17 Maart 1953 de dag herdenken, waarop hij voor 40 jaren ind ienst trad van onze N.V. De heer van Pelt heeft als rep.bankwerker onze bedrijven vele goede diensten bewezen. Hij is werkzaam in de afdeling gasfabriek en is daar een zeer geschikte kracht. Hij geeft zich voor 100% aan zijn werk. Wij zouden het dan ook op prijs stellen, wanneer deze employá op zijn jubileumdag voor zijn 40 jaren trouwe dienst een koninklijke onderscheiding zou kunnen ontvangen. Wij verzoeken U beleefd hem voor te dragen bij H.M. de Koningin voor de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. U bij voorbaat dankzeggend voor Uw intermediair, tekenen wij in afwachting. N.V. Mij tot Expl. der Vereenigde Oliefabrieken (Zwijndrecht);

  • Hij staat sinds 27 October 1910 in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven, komende van 's-Gravendeel en woont thans alhier aan de Hendrikstraat no. 80.

  • De heer van Pelt heeft geen personeel onder zich en geniet een bruto weekloon van f 58,08.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.