Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mej. Nelly de Bondt


Geboren: -
Wonende: -
Functie: dienstbode bij de familie M. Scheepbouwer
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 9 Februari 1948) Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge aan te bieden een aan H.M. de Koningin gericht verzoekschrift van de Heer M. Scheepbouwer dd. 28 Januari 1948, waarin aan H.M. wordt gevraagd te willen overwegen aan Nelly de Bondt, bij adressant als dienstbode in dienst, een draagmedaille in de Orde van Oranje Nassau toe te kennen.
Daar ik mij met de inhoud van het verzoekschrift geheel kan verenigen, verzoek ik U beleefd mejuffrouw Nelly de Bondt te willen voordragen voor toekenning van de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Ik teken hierbij nog aan dat betrokkene politiek betrouwbaar is. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 12 Februari 1948) Aangezien de bestaande regels een decoratie van Mej. N. de Bondt te Uwent vooralsnog niet toelaten, heb ik na overweging van Uw voorstel geen gevolg kunnen geven aan Uw verzoek om de betrokkene voor toekenning van de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in aanmerking te brengen. 
Mej. de Bondt is immers, afgezien nog van haar leeftijd, eerst in 1923 van de familie Scheepbouwer gekomen, terwijl als grond voor decoratie minstens een 35-jarig dienstverband moet kunnen worden aangevoerd. Bovendien speelt - zoals reeds werd opgemerkt - in dit laatste geval de leeftijd (55 jaar en ouder) een rol. Ik heb daarom Uw voorstel tot decoratie van Mej. de Bondt voorlopig gedeponeerd. De Commissaris der Koningin.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.