Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Martinus Ponte


Geboren: 2-3-1878 te Dordrecht
Wonende: Riouwstraat 83 (Dordrecht)
Functie: soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 14 November 1939) Naar aanleiding van bovenaangehaalde apostille en met terugzending der bijlagen heb ik de eer Uw Excellentie het volgende te berichten.
Pieter Jongeneel, geboren te Dordrecht 16 Februari 1879, wonende alhier aan de Bankastraat 13rood en
Pieter Martinus Ponte, geboren te Dordrecht 2 Maart 1878, wonende alhier aan de Riouwstraat 83, staan gunstig bekend. Blijkens verkregen inlichting werden zij nimmer veroordeeld.
Als soldeerder zijn zij werkzaam in de onderneming van de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz alhier. De Directie van het bedrijf is over hun gedrag en plichtsbetrachting ter volle tevreden en heeft bevestigd, dat beide werklieden, die ruim 40 jaren in dienst van de onderneming werkzaam zijn, haars inziens een onderscheiding waardig zijn en een eventueele Koninklijke onderscheiding op hoogen prijs zullen stellen. Jongeneel en Ponte zijn steeds als werkman in dienst geweest en hebben niet de leiding of het toezicht over ander personeel.
Eerstgenoemde is lid van den Christelijken Metaalbewerkersbond, de andere van den Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond. Bij het ingesteld onderzoek is geen omstandigheid gebleken, welke een aan hen eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding in dne weg staat. De Burgemeester van Dordrecht (get.) J. Sanders, l.b.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.