Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Postma


Geboren: 15-8-1870 te Amsterdam
Wonende: -
Functie: pastoor
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (20-8-1926) Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan der St Bonifacius kerk te Dordrecht op 12 September a.s. neemt het Kerkbestuur hiermede de vryheid U te verzoeken met de betreffende Autoriteiten overleg te willen plegen of naar aanleiding van dat feest er termen aanwezig zyn aan dne Zeer Eerw. Heer Pastoor dier Kerk, J. Postma, eene onderscheiding toe te kennen in den vorm eener decoratie.
Als byzondere voor die onderscheiding op den voorgrond tredende kwaliteiten brengen wy naar voren, dat Pastoor Postma een ruim 30-jarig zeer werkzaam en vrichtbaar priesterschap heeft vervuld en bovendien tydens zyn byna 10-jarig Pastoraat te Dordrecht eene buitengewone yver heeft ontwikkeld om de aan zyne zorgen toevertrouwde Gemeente tot groote bloei te brengen en bovendien als voorzitter van het Kerk en Armbestuur steeds van grooten yver heeft blyk gegeven. Ook op het gebied van Onderwys maakte Pastoor Postma zich zeer verdienstelijk in zyne hoedanigheid van Voorzitter van het Schoolbestuur, terwyl Z. Eerw. in zyne fucntie als voorzitter van de Baesjou-Stichting deed uitkomen, een zeer warm hart voor de Ziekenverpleging te hebben.
Het Kerkbestuur zoude het dan zeer op prys stellen,indien het H.M. de Koningin zoude mogen behagen Pastoor J. Postma voor eene onderscheiding in aanmerking te doen komen en om het te vieren Kerkeeuwfeest voor de Gemeente als zoodanig, en om de door Z. Eerw ontwikkelde kwaliteiten. Inmiddels hebben wy de eer namens het kerkbestuur te teekenen. (H.A. Busch, L.P. Masion)

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.