Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Cornelis Booi


Geboren: 19-6-1858 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: koetsier bij de heer M.L.C. Staring; koetsier bij mevr. Staring-Blussé
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 28-4-1921 no. 26)
Uitreiking: 1 mei 1921

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 31 Mei 1911) Naar aanleiding van Uwe missive van 27 Mei jl Kabinet No 276, heb ik de eer UHoogedelgestrenge te berichten, dat bij mij omtrent Jan Cornelis Booij, geboren te Dordrecht op 19 Juni 1858 wonende alhier, koetsier van den heer M.L.C. Staring, niets nadeeligs bekend is, zoodat ik mij veroorloof ook in verband met hetgeen mij door den adressant, ten aanzien van Booi(j) is medegedeeld, de inwilliging van het verzoek om aan Booi(j) voormeld eene koninklijke onderscheiding te verleenen ernstig te ondersteunen. De Burgemeester van Dordrecht (get) Jan Hordijk Jaczn.
- (26-3-1921) Onder terugzending den bijlagen mij gezonden bij uwe Apostille dd 21 dezer kabinet no 108, heb ik de eer U HoogEdelGestrenge mede te deelen, dat ik de inwilliging van het verzoek van mevrouw de weduwe Staring-Blussé zeer krachtig aanbeveel Jan Cornelis Booi staat alhier uitstekend bekend. 't Feit van 50-jarige trouwe dienst bij eene familie is in den tegenwoordigen tijd naar het mij toeschijnt van zoodanige beteekenis, dat er alle aanleiding is voor de regeering om de toekenning van eene eeremedaille in de orde van Oranje-Nassau te bevorderen. ik meen dan ook met aandrang UHoogEdelGestrange te mogen adviseeren genoemde Booi voor die Koninklijke onderscheiding ....;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.