Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

J.J. Prins


Geboren: -
Wonende: -
Functie: directeur Gemeentelijke H.B.S.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 30 Juni 1937) In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat de heer Dr. J.J. Prins in deze gemeente sinds 1 Augustus 1916 de functie van Directeur der gemeentelijke hoogere burgerschool vervult. Onder zijn krachtige leiding heeft de school een uitstekende naam verworven. De resultaten, bij het eindexamen verkregen, zijn telkenjare zeer goed, dit jaar zelfs uitmuntend.
Ik zoude het zeer toejuichen, wanneer aan den heer Prins een Koninklijke onderscheiding werd toegekend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.