Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Cornelis de Raad


Geboren: 30-10-1846 te Abcoude
Wonende: Sumatrastraat 26 (Dordrecht)
Functie: opzichter-timmerman bij aannemer A. Bos Pzn
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 12-5-1921)
Uitreiking: 15 mei 1921

Aanmerkingen:
- Hiermede betuig ik u mijnen welgemeenden dank voor uwen gelukwenschen bij mijne toekenning der eeremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Met beleefde groeten en hoogachting, J.C. de Raad;
- (13 mei 1921) Ik heb de eer U te berichten, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft by Hoogstderzelver besluit van 12 mei 1921 no 47 toe te kennen de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere-medaille, in zilver, aan J.C. de Raad, opzichter by den heer A. Bos Pzn, aannemer van openbare werken te Dordrecht.
Ik noodig U uit belanghebbende hiermede, namens my, in kennis te stellen op den dag van zyn jubileum - 15 mei e.ek-
- (21 april 1921) naar aanleiding van de bij uwe beschikking dd 14 april jl Kab. nr 146, 147 (1e afd) aan mij om bericht en raad gezonden adressen aan Hare Majesteit de Koningin van den heer A. Bos Pzn alhier, houdende verzoek om toekenning van eene onderscheiding aan Jan Cornelis de Raad wonende alhier, Sumatrastraat nr 26 en aan Cornelis van Leeuwen, wonende te IJmuiden, Bloemstraat 107, heb ik de eer U Hoog edel gestrenge te berichten ten aanzien van
(1) J.C. de Raad. Deze is geboren te Abcoude 30 October 1846 en hier wonende sedert 14 Augustus 1913. hij is sedert meer dan 50 jaren, thans als Opzichter-timmerman, werkzaam bij de firma Volker en Bos, kantoorhoudende Nieuwehaven 17 alhier, waarvan de verzoeker de heer A. Bos Pzn firmant is;
(2) C. van Leeuwen, die volgens verklaring van den zoon van den heer Bos, die zich te Egypte bevindt en van daar eerst over twee maanden wordt terugverwacht, ruim 70 jaar oud is, is sedert 45 jaren in dienst der firma, eerst als kapitein thans als opzichter. Enkele jaren geleden heeft Van Leeuwen, wegens een hem overkomen ongeluk gedurende 4 maanden zijn werk niet kunnen verrichten; thans geniet hij een goede gezondheid, doch met het oog op zijn hoogen leeftijd en zijne trouwe plichtsbetrachting in dienst der firma betoond, zou de heer A. Bos hem gaarne nu reeds eene onderscheiding zien toegekend. Op grond van een en ander veroorloof ik mij U Hoog Edelgestrenge te verzoeken te willen bevorderen dat aan J.C. de Raad, ....(De Burgemeester van Dordrecht);

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.