Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

J.C. Redele


Geboren: -
Wonende: -
Functie: directeur der N.V. Biscuitfabriek Victoria te Dordrecht
Onderscheiding: -
Uitreiking: 31-8-1922

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 14 augustus 1922) Ik heb de eer U te verzoeken, mij zoo mogelijk spoedig te willen mededeelen, of naam en qualiteit van den hierna vermelden persoon juist zijn omschreven. Tevens zoude ik het op prijs stellen om, voor het geval die persoon voor 31 Augustus aanstaande mocht komen te overlijden, van dat overlijden bericht (zoo noodig per telegram) van U te ontvangen.
J.C. Redele, directeur der N.V. Biscuitfabriek "Victoria" te Dordrecht
De Minister van Arbeid
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1922)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.