Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

J.M. Redelé


Geboren: -
Wonende: Singel 76a (Dordrecht)
Functie: directeur van de N.V. Biscuit- en Chocolade fabriek "Victoria"
Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 23-4-1953 no. 41)
Uitreiking: 30 april 1953

Aanmerkingen:

  • Naar aanleiding van Uw apostille van 6 dezer, Kabinet, no. 34 G., en met terugzending van het daarbij als bijlage gevoegde schrijven van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 5 dezer, no. 1926 '52 Kabinet, deel ik U mede, dat een voordracht tot het verlenen ener Koninklijke onderscheiding aan de heer J.M. Redelé, Directeur van de N.V. Biscuit- en Chocolade fabriek "Victoria" alhier mijn volle instemming zou hebben. Zonder enig voorbehoud kan ik onderschrijven, dat de heer Redelé zich in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt in het treffen en doorvoeren van uitnemende sociale maatregelen van de meest uiteenlopende aard in het mede onder zijn leiding staande bedrijf en ten behoeve gaat steeds weer, en onvermoeid uit naar verbetering van de sociale omstandigheden van zijn personeel in en buiten de fabriek, waarbij mij bijv. sterk gefrappeerd heeft de veelszins originele wijze, waarop hij door allerlei maatregelen het zelfbewustzijn van het vrouwelijk deel van het personeel (in deze contreien stond, en staat nog, het fabrieksmeisje niet zo in aanzien als bijv. iun Twente) heeft bevorderd.
    Behalve voor zijn eigen bedrijf toont de heer Redelé metterdaad veel en veelzijdige belangstelling voor het bedrijfsleven en voor de sociale omstandigheden van en in dat bedrijfsleven in het algemeen. Ook buiten zijn bedrijf, bijv. voor de overige onderwerpen, welke de Minister in zijn brief noemt, is hij uitermate actief.
    Tenslotte moge ik er nog op wijzen, dat dank zij het initiatief van de heer Redelé en zijn doorzetten op 31 December j.l. in zijn bedrijf, als een der eerste in Nederland, een Ondernemingsraad is geinstalleerd, welke installatie de Minister persoonlijk heeft willen bijwonen om aldus nog eens het belang van dit door Victoria aan bijna het gehele Nederlandse bedrijfsleven gegeven voorbeeld te onderstrepen. De bijeenkomst, waarbij dit geschiedde, was de telkens ook door mij bijgewoonde, in dit bedrijf tradiotionele oudejaarsbijeenkomst met het gehele personeel, waarin de Direcie het een en ander pleegt mede te delen over de gang van zaken in het bedrijf over het afgelopen, en over de vooruitzichten voor het komende jaar. Ook thans had ik hierbij weer degelegenheid te kunnen constateren hoe bijzonder goed de verhoudingen in dit bedrijf liggen. Concluderende stel ik U dan ook voor te bevorderen, dat de heer J.M. Redelé een Koninklijke onderscheiding ontvangt in de vore van zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Burgemeester van Dordrecht.

  • brief aan J.M. Redelé, Singel 76, Dordrecht; dd 29 April 1953;


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.