Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Adrianus Boogaerdt


Geboren: 18-7-1886 te Krimpen aan de Lek
Wonende: Singel 172 (Dordrecht)
Functie: directeur van de E.M.F. 'Dordt'
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (P. Barendsen, Achterweg 24, Dordrecht; 9 Januari 1936) Gevolg gevend aan Uw verzoek, heb ik de eer U hieronder eenige data te verstrekken:
Oprichting der Vennootschap (onder den naam van W. Smits & Co's Electromotorenfabriek): 3 April 1911
Aanvang van het bedrijf: einde 1911 (Personeel circa 20 man)
Naamsverandering in N.V. E.M.F. Dordt: Oct. 1918
Grootte van het personeel thans (kantoor en Fabriek) ruim 300
De leiding heeft steeds berust bij dne heer W.A. Boogaerdt, aanvankelijk Adj.-Directeur doch vanaf 6 Februari 1913 Directeur.
Indien deze gegevens voor het doch niet toereikend mochten zijn, ben ik gaarne bereid, nadere gegevens te verzamelen. Hoogachtend, P. Barendsen.
- (Dordrecht 22 Januari 1936) Op 3 April 1911 werd alhier opgericht de Naamlooze Vennootschap Willem Smit en Co's Electromotorenfabriek, welke aanvankelijk werkte met een personeel van 20 man. Als onderdirecteur daarvan trad op de heer Willem Adrianus Boogaerdt, geboren te Krimpen aan de Lek op 18 Juli 1886, sedert 1911 alhier woonachtig, thans Singel nr 172. Op 6 Februari 1913 werd hij benoemd tot directeur.
In 1918 werd de naam der onderneming veranderd in Naamlooze Vennootschap Electromotorenfabriek 'Dordt' (E.M.F. 'Dordt'). De heer Boogaerdt is feitelijk van het begin af de man geweest, die de zaak deskundig en krachtig heeft geleid. Ze heeft zich ontwikkeld tot een bedrijf, waarin nog voortdurend ca 300 personen loonenden arbeid verrichten, ook ondanks de voor dezen tak van nijverheid ongunstige tijdsomstandigheden. Dit is voor onze Gemeente, welke -vooral in de metaalindustrie - zoo zeer door de werkloosheid wordt geteisterd, van zeer groote beteekenis.
Nu dit bedrijf dus op 3 April a.s. zijn 25-jarig bestaand herdenkt en de heer Boogaerdt zijn zilveren jubileum als leider, moge ik hierin aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat hem bij die gelegenheid een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en - in verband met de positie, welke hij in de industrieele wereld inneemt - wel die van Officier in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.