Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Reehorst Sr


Geboren: 2-8-1891 te Overschie
Wonende: Reinkenstraat 26 (Dordrecht)
Functie: baas-zager bij de Houthandel v/h C. Berger en Zonen te Dordrecht
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 27-11-1953 no. 16)
Uitreiking: voor of op 16 december 1953

Aanmerkingen:

 • (Houthandel vh Berger & Zonen, Weeskinderendijk 213, Rotterdam/Dordrecht; 24 October 1953) Een onzer medewerkers, de Heer J. Reehorst Sr., was 8 September 40 jaren in onze dienst. Natuurlijk is dit feit intern niet ongemerkt voorbijgegaan. Achteraf hebben wij echter opgemerkt, dat hij wel gaarne in aanmerking zou komen voor de toekenning van de medaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Wilt U zo goed zijn hem voor te dragen en daartoe de nodige stappen te ondernemen? Hieronder volgen dan enkele gegevens de bewuste persoon betreffende:
  Jan Reehorst Sr, geboren 2 Aug. 1891, Reinkenstraat 26, Dordrecht
  In dienst getreden: 8 september 1913
  Loon: f 65,84 per week
  Vak: baas - zager
  Goed vakman en bovenal zeer betrouwbaar en ijverig mens.
  Wij zijn U zeer erkentelijk voor de te nemen moeite en tekenen, Hoogachtend, Houthandel v/h Berger & Zonen

 • Hij werd op 10 Mei 1927 in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven, komende van Overschie.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.