Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Janna Elizabeth Maria van Rees


Geboren: 12-7-1912 te Dordrecht
Wonende: Keplerweg 173 (Dordrecht)
Functie: hoofdleidster aan de openbare kleuterschool no 13 "Oleke Bolleke"
Onderscheiding: ?
Uitreiking: ?

Aanmerkingen:

- bevoegdheden: akte A (1936), akte B (1938), akte handenarbeid (1949);
- staat van dienst:
* 1 sept 1934-1 sept 1941 tijd. assistente gemeentebewaarschool 5
* 1 sept 1941-16 okt 1941 tijd. onderwijzeres gemeentebewaarschool 1
* 16 okt 1941-1 mei 1948 tijd. onderwijzeres gemeentebewaarschool 2
* 1 mei 1948-1 juli 1948 vast onderwijzeres gemeentebewaarschool 2
* 1 juli 1948-1 nov 1948 vast onderwijzeres gemeentebewaarschool 5
* 1 nov 1948-1 jan 1950 wnd. hoofd gemeentebewaarschool 2
* 1 jan 1950-1 sept 1954 hoofd gemeentekleuterschool 2 (In 't Zonneland)
* 1 sept 1954- 1 febr 1968 hoofdleidster gemeentekleuterschool 7 (Kleutergemeenschap De Woelwaters)
* 1 febr 1968-heden hoofdleidster gemeentekleuterschool 13 (Olleke Bolleke)
- uit de in haar dossier voorkomende talrijke aanvragen voor het bijwonen van studiedagen, studieconferenties, vernieuwingscursussen, studiereizen (zelfs naar Engeland), blijkt wel hoe intensief zij zich steeds heeft beijverd om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het kleuteronderwijs bij te houden.
- betrokken geweest bij de eindexamens van de gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters te Dordrecht. 
- Werkte als rijksgecommitteerde mee aan de eindexamens van de christelijke opleidingsschool in Middelburg.
- sinds 28 september met ziekteverlof;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2710 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.