Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

A.C. Reppel


Geboren: -
Wonende: -
Functie: chef-procuratiehouder bij het Bijkantoor Dordrecht der Amsterdamsche Bank
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 16 juli 1923, aan Commissaris van de Koningin) Onder terugzending van het aan H.M. de Koningin gericht adres van de heeren Mr J.C. Pijnacker Hordijk en H.H.T. Hoijer alhier, Directeuren van het Bijkantoor Dordrecht der Amsterdamsche Bank, waarin wordt verzocht den heer A.C. Reppel, Chef-Procuratiehouder van dat Bijkantoor, die op 8 Augustus a.s. gedurende 40 jaren ten kantoore dier Bank en van haar voorgangsters is werkzaam geweest te willen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, heb ik de eer U het volgende te berichten:
De heer Reppel - een zeer sympathieke man - is in 1883, na het bezoeken der Hooger Burgerschool alhier, als jongeling in dienst getreden bij de destijds alhier bestaande Kassiersfirma Van der Linden & Hoijer, welke firma later overging in de firma Hoijer & Loon en welke laatstgenoemde firma na eenige jaren werd opgenomen in de Amsterdamsche Bank als bij kantoor Dordrecht. Hij is een man van buitengewone naauwgezetheid en rechtschapenheid, die zeer gezien is bij de clientele dier Bank hier ter stede en in den omtrek. Wegens zijn aangenamen omgang met het publiek wenscht een groot aantal clienten der Bank het liefst door hem bediend te worden, hij toch is hun financieele raadsman die steeds hunne belangen behartigt als water het de zijn(?). Bij de directie van het Bijkantoor der Bank staar de heer Reppel zeer hoog aangeschreven, hij is een man, op wien zij zich geheel en al kan verlaten....;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.