Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Martinus Riet


Geboren: -
Wonende: -
Functie: meesterknecht bij de firma Frans van den Hoogen en Co
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 26-7-1921)
Uitreiking: 1 augustus 1921

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 17 juni 1921) In zake het bij uwe apostille d.d. 10 Juli jl kabinet nr 261 in mijne handen om advies gestelde adres van de heer E.R.M. de Bruijn heb ik de eer U mede te deelen, dat de in dat adres bedoelde Martinus Riet inderdaad sinds 45 jaren bij de firma Frans van den Hoogen & Co is werkzaam geweest. Hij heeft zich daarbij steeds doen kennen als iemand met een buitengewoon  groot plichtsgevoel. Waar in verband met zijne lichamelijke gesteldheid de kans groot is, dat een 50 jarige diensttijd niet wordt bereikt, is er m.i. aanleiding Riet thans voor een blijk van bijzondere waardeering zijner diensten in aanmerking te brengen. Op het zedelijk en maatschappelijk gedrag valt hem niets nadeligs aan te merken....;
- ('s-Gravenhage 28 juli 1921) Ik heb de eer U te berichten, dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 26 Juli 1921 no 47 toe te kennen de aan de Orde van Oranje Nassau verbonden eere-medaille in zilver aan M. Riet, meesterknecht bij de firma Frans van den Hoogen en Co te Uwent. Ik noodig U uit belanghebbende hiermede, op den grond van zijn jubilé - 1 augustus - namens mij in kenns te stellen. Een uittrekstel uit genoemd Koninklijk Besluit zal hem later - met de medaille - worden toegezonden door den Kanselier der Nederlandsche Orden.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.