Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

L.J. Rismuller


Geboren: -
Wonende: -
Functie: machinist-bankwerker bij de toenmalige Dordrechstche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 26-8-1920 nr. 68)
Uitreiking: 1920

Aanmerkingen:
- (N.V. Woud & Bekkers' Blikfabrieken; blikfabriek te Dordrecht en Amsterdam, emaillefabriek te Amsterdam; dd. 23-10-1929) Refereerende aan het bezoek van onzen Heer Directeur W.P. Bosman, betreffende een aan te vragen onderscheiding voor L.J. Rismuller, welke 16 November a.s. 60 jaar bij ons werkzaam is, deelen wij U mede, dat volgens mededeeling van Uw voorganger bij missieve van 1 September 1920, bij koningklijk besluit van 26 Augustus 1920 No 68 de Eere-Medaille in brons verbonden aan de orde van Oranje Massau aan bovengenoemde Rismuller is toegekend. Wij kunnen hieraan toevoegen dat de betreffende zich steeds heeft onderscheiden door trouwe plichtsbetrachting en vol toewijding zijn werk heeft verricht, en steeds bereid gevonden werd op welk uur ook zijn krachten te verleenen om voor de zaak te werken.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3136 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.