Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Roozendaal


Geboren: 19-8-1855 te Nieuw-Lekkerkerk
Wonende: Tesselschadestraat 39rood (Dordrecht)
Functie: werkman bij Penn en Bauduin
Onderscheiding: -
Uitreiking: 6 februari 1928

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 20 december 1927) Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven en met terugzending van de daarbij behoorende bijlagen, bericht ik U het volgende: Cornelis Roozendaal, geboren te Nieuw Lekkerkerk, 19 Augustus 1855, wonende alhier aan de Tesselschadestraat nr. 19 rood, is, sedert den 23 Mei 1863 in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Sedert vele jaren is hij werkzaam bij de firma Penn en Bauduin alhier; aangenomen mag worden, dat hij den 6 Februari 1928 vijftig jaar bij haar in dienst zal zijn. Daar Roozendaal nooit met de Politie of Justitie in aanraking is geweest en gunstig bekend staat, meen ik U te moeten adviseeren Uwe medewerking te verleenen, opdat hem een medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, wordt toegeken. De Burgemeester van Dordrecht.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.