Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Rijkee


Geboren: 17-1-1887 te Vlissingen
Wonende: Sumatrastraat 35 (Dordrecht)
Functie: voorman op de afdeling Tingieterij bij de Meterfabriek
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 13-12-1949)
Uitreiking: ca 23 december 1949

Aanmerkingen:
- (Meterfabriek, Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz; Dordrecht 27 September 1949) Het zal op 6 October a.s. 45 jaar geleden zijn, dat in onze dienst trad:
Johanens Rijkée, geboren 17-1-1887, wonende Sumatrastraat 35, alhier, thans voorman on onze Afdeling Tingieterij. Desgevraagd heeft hij te kennen gegeven het zeer op prijs te stellen, ter gelegenheid vdaarvan een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen en wij veroorloven osn dan ook de vrijheid, U beleefd te verzoeken te willen bevorderen, dat hij voor een dergelijke bekroning in aanmerking komt. Rijkee is een goed vakman, zijn werkzaamheden verricht hij steeds tot onze tevredenheid en voorzover ons bekend, is hij een fatsoenlijk man. Tot het geven van ander gewenste inlichtingen zijn wij gaarne bereid en wij tekenen, Met de meeste hoogachting, Meterfabriek, Dicrecteur.
- (Dordrecht 6 October 1949) Het zij mij vergund de aandacht van U Hoogedelgestrenge te vragen voor het volgende.
Op 6 October van dit jaar was het 45 jaar geleden, dat de Heer Johannes Rijkee, geboren te Vlissingen 17 Januari 1887 en wonende te Dordrecht, Sumatrastraat 35 rood, in dienst trad bij de alhier gevestigde Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz. Betrokkene is reeds meer dan 40 jaar als voorman bij de Meterfabriek werkzaam. In de betrokken afdeling, de tingieterij, werken 25 personen onder zijn leiding. Zijn weekloon bedraagt thans f 55,50 bruto. De Heer Rijkee geniet grote achting en het volste vertrouwen van zijn werkgever. Hij is een goed vakman. In maatschappelijk opzicht staat hij gunstig bekend; hij heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste en in de kartotheek der voormalige Politieke Recherche Afdeling komt zijn naam niet voor. Ik moge U Hoogedelgestrenge dan ook in overweging geven, Rijkee voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding, welke in dit geval m.i. zou dienen te bestaan in de eremedaille in zilver, verbonden aan de Oranje Nassau Orde, voor te dragen. Aangezien de datum van het jubileum bereids is verstreken, verdient het m.i. aanbeveling de toekenning der eremedaille alsnog zooveel mogelijk te bespoedingen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.