Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Leendert van Rijswijk


Geboren: 20-12-1865 te Hendrik-Ido-Ambacht
Wonende: Rosier Faassenstraat 15a (Rotterdam)
Functie: machinist bij de Firma A. Bos Pzn (Nieuwehaven 17)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 16-8-1933)
Uitreiking: 12 september 1933

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 20 Juli 1933) Leendert van Rijswijk, geboren te Hendrik ido Ambacht 20 December 1865, wonende te Rotterdam, Rosier Faassenstraat 15a, machinist bij de Firma A. Bos Pzn, Nieuwehaven 17, Dordrecht (aanneemster van groote haven- en waterwerken) hoopt 12 September a.s. den dag te herdenken, waarop hij 50 jaren geleden bij genoemde firma in dienst trad.
Van Rijswijk is een bekwaam, degelijk machinist, die bij zijn patroons zeer hoog staat aangeschreven om zijn verantwoordelijkheidsgevoel en nauwgezette plichtsbetrachting. Zij vertrouwen hem volkomen hun materiaal toe. Hij verricht nog dagelijks, ondanks zijn ouderdom, met opgewektheid zijn werkzaamheden.
Ik moge hierin aanleiding vinden, U te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat aan Van Rijswijk ter gelegenheid van zijn gouden dienstjubileum op 12 September a.s. een Koninklijke onderscheiding wordt verleend en wel de zilveren eeremedaille in de orde van Orde van Oranje Nassau.
Ik zou het op prijs stellen als de mededeeling van een eventueele toekenning dier onderscheiding door mijn tusschenkomst kon geschieden, opdat ik dit betrokkene zelf op dien dag kon mededeelen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 8 September 1933) Bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1933, no 36 behaagde het Harer Majesteit de Koningin de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere-Medaille in zilver toe te kennen aan L. van Rijswijk, wonende te Rotterdam, machinist bij de firma A. Bos Pzn te Dordrecht.
In verband met Uw desbetreffend verzoek noodig ik U uit belanghebbende op den dag van zijn jubilé, 12 September e.k., hiermede, namens mij, in kennis te stellen en hem bijgaande medaille te overhandigen. Een uittreksel uit dat besluit zal hem worden toegezonden door den Kanselier der Nederlandsche orden. De Minister van Sociale Zaken.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.